0894 60 13 18 ivanovi.sklad@abv.bg

НОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЦЕНТРАЛНИ РОДОПИ

към всички новини

Директор Търговски отдел за Централни Родопи в района: Смолян- Ардино-Асеновград- Девин (външни граници на района).

Име: Асан Суров  тел: 0892245155